• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Aktuality

23. leden 2008 / “Systém ochrany před domácím násilím v ČR je funkční a účinný”, shodli se odborníci

Praha, 23. ledna 2008 – Dnes se v pražské vile Gröbovka, sídle CEELI Institutu Praha, sešli zástupci státních institucí, neziskových organizací a oblasti legislativy, aby zde diskutovali o zkušenostech z prvního roku účinnosti zákona na ochranu před domácím násilím v České republice, o situaci na Slovensku a o sociálních problémech, které s problematikou násilí mezi blízkými osobami přímo souvisejí. Konference se zúčastnila také řada zahraničních hostů, kteří označili současný systém ochrany před domácím násilím v ČR i projekt jeho vzniku za unikátní.

více informací

10. leden 2008 / „Vykázání / zákaz vstupu v ČR“ v roce 2007 - komentář k analýze dat

V České republice bylo v období od 1.1. – 31.12. 2007 prostřednictvím IC celkem evidováno 862 rozhodnutí Policie ČR na základě zákona č. 135/2006 Sb., o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí.

více informací

07. leden 2008 / Nabídka zaměstnání v Centrále Bílého kruhu bezpečí v Praze

Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti, přijme do pracovního poměru (i na zkrácený úvazek) asistenta/ asistentku pro administrativní podporu řídícího pracovníka.

více informací

18. prosinec 2007 / Provoz poraden BKB během vánočních svátků

Poradny Bílého kruhu bezpečí zůstanou během státních svátků uzavřené. V nepřetržitém provozu zůstává naše celostátní telefonická linka 257 317 110 pro pomoc obětem a svědkům trestných činů.
Ve čtvrtek 27.12. 2007 je otevřená pražská poradna BKB (17 - 20 hodin bez objednání) a brněnská poradna BKB ( 17 - 20 hodin pouze pro objednané).

více informací

01. prosinec 2007 / Intervenční centrum Ostrava I.

Od počátku roku 2007 poskytuje Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o. s., (dále jen IC) v Ostravě sociální služby občanům z poloviny území Moravskoslezského kraje, konkrétně z okresů Nový Jičín, Opava a Ostrava (pro ostatní regiony kraje poskytuje služby intervenční centrum jiné organizace).

více informací

11. listopad 2007 / Ředitel HEUNI navštívil Bílý kruh bezpečí

V říjnu centrálu BKB navštívil Kauko Aromaa, ředitel HEUNI - Evropského institutu pro prevenci kriminality a kontrolu při OSN.

více informací

23. říjen 2007 / Z tisku: „Proboha, ať už mi dá pokoj!“

MF Dnes, Praha - Lidé v okolí si často vůbec ničeho nevšimnou, ale ten, koho se to týká, zažívá psychický teror. Násilník oběť bombarduje maily a esemeskami, je jí neustále v patách, nenechá ji v klidu ani den. Případů takového nebezpečného pronásledování, takzvaného stalkingu, v Česku přibylo.

více informací

12. říjen 2007 / Tisková zpráva: k analýze dat o „vykázání / zákazu vstupu v ČR“

V České republice bylo v období od 1.1. – 30.9. 2007 prostřednictvím patnácti intervenčních center celkem evidováno 665 rozhodnutí Policie ČR na základě zákona č. 135/2006 Sb., o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. V 32 případě (tj. v 4,8 %) došlo ve sledovaném období k vykázání/zákazu vstupu opakovaně (tj. ve stejných domácnostech). Například v Karviné bylo ve stejné domácnosti vykázáno již pětkrát, v Brně a v Ostravě-Hrabůvce bylo vykázáno ve stejných domácnostech již potřetí.

více informací

11. říjen 2007 / Nový zákon na ochranu před domácím násilím v ČR inspiruje další státy

V příštím týdnu se na půdě Bratislavské vysoké školy Práva uskuteční pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče konference „Domácí násilí – nová praxe a nová legislativa v Evropě“. O násilí mezi blízkými osobami zde budou diskutovat odborníci ze Slovenska, České republiky, Rakouska, Nizozemí a Itálie. Velká část programu konference bude patřit zástupcům Bílého kruhu bezpečí a expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí, kteří na konferenci detailně představí novou českou legislativu a praxi včetně zkušeností získaných za 9 měsíců účinnosti zákona.

více informací

09. říjen 2007 / Nabídka zaměstnání v BKB Ostrava

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Intervenčního centra v Ostravě.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009