• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Aktuality

24. březen 2020 / Jak žít spolu a s virem

Získejme čas a zachovejme dobrou mysl. Nejsme v tom sami.
Sdílíme s vámi Leták ke stažení.

více informací

19. březen 2020 / Obětem domácího násilí v době koronaviru

Omezení volného pohybu osob a sociální distancování se promítá do života rodin. Objevují se obavy, že může dojít k nárůstu domácího násilí. Vzniklá situace je ovšem zcela nová, nemáme žádné přirovnání, ze kterého bychom mohli čerpat zkušenosti. Společné ohrožení může lidi spojovat a semknout. Dřívější konflikty prostě odloží na vedlejší kolej, protože přestávají být důležité. Toto pravidlo však nemusí platit pro všechny. Dveře domácností se zavřely, což může zvýšit napětí v narušených vztazích, které už jsou zatížené vážným domácím násilím.

více informací

22. únor 2020 / Dnes je Evropský den obětí

Dnes si je Evropský den obětí, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tento den má pomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem a jejich blízkým. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990.

více informací

20. únor 2020 / Oběti v ČR nedosáhnou na svá práva, protože jim chybí informace

Tisková zpráva - Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na informace o místech, kde mohou získat pomoc. K tomu má dojít automaticky při prvním kontaktu s obětí. Je totiž prokázáno, že včasné informace o místech pomoci otevírají obětem trestných činů cestu k čerpání dalších klíčových práv. Jenže praxe v ČR je zatím neuspokojivá. K tomu jeden hlas oběti: „Lituji, že jsme o vaší službě nevěděli při prvním napadení maminky, možná dnes mohla být situace jiná“, svěřila v poradně pro oběti trestných činů pozůstalá poté, co její matku znovu surově napadl a zabil soused. „Ani tentokrát mě policie o vaší odborné a bezplatné službě neinformovala. Našli jsme si vás sami, přes internet“.

více informací

18. únor 2020 / Pomoc obětem z pohledu advokáta

Jaká mají oběti práva, na koho se mohou obrátit a jak může obětem pomoci Bílý kruh bezpečí?

více informací

27. leden 2020 / Sociální pracovník/ce – administrátor/ka

Souhlasíte s tím, že by práce měla člověka bavit a má být smysluplná? Věříte v to, že i sociální práce potřebuje zdatné administrátory? Pokud ano, rádi vás přivítáme v malém týmu Centrály Bílého kruhu bezpečí, organizace poskytující pomoc obětem kriminality.

více informací

14. leden 2020 / Přehled o vykázání v ČR za rok 2019

V uplynulém roce se za domácí násilí nejvíce vykazovalo v Praze (177 případů) a v Ústeckém kraji (159 případů). Naopak nejméně bylo Policií ČR vykázáno 27 násilných osob v Plzeňském kraji.

více informací

09. leden 2020 / Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989

Kniha "Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989" přináší 18 příběhů osobností, které po roce 1989 stály u zrodu nových organizací občanské společnosti, jako byla například Nadace Partnerství, Bílý kruh bezpečí či Konto Bariéry.

více informací

08. leden 2020 / Pozvánka na kurz "Pomoc obětem kriminality a domácího násilí"

Zajímáte se o práci na telefonické lince pomoci? Zveme vás na kurz pro odborníky "Pomoc obětem kriminality a domácího násilí" v roce 2020.

více informací

07. leden 2020 / Pomoc obětem domácího násilí v Novém Jičíně a v Opavě

Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí Ostrava rozšířilo od 1.1.2020 poskytovanou pomoc o dvě nová kontaktní místa v Novém Jičíně a v Opavě.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009