• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Aktuality

08. březen 2019 / Pozvánka na kurz pro zájemce o práci na telefonické lince pomoci

Zajímáte se o práci na telefonické lince pomoci? Zveme vás na kurz pro odborníky "Pomoc obětem kriminality a domácího násilí" v roce 2019.

více informací

22. únor 2019 / Dnes si připomínáme EVROPSKÝ DEN OBĚTÍ

Dne 22. února 1990 přijalo ministerstvo vnitra Velké Británie dokument nazvaný Charta obětí kriminality. V něm dala britská vláda jako první v Evropě najevo maximální respekt k obětem trestných činů a poprvé formulovala práva obětí a povinnosti státních orgánů vůči nim. Informovala také o všech dostupných formách pomoci, které obětem poskytují nestátní organizace. Počin tehdejší britské vlády byl uznán za tak významný, že 22. únor je uznáván jako Evropský den obětí.

více informací

21. únor 2019 / OBĚTI, KTERÉ ZMĚNILY ZÁKON

TISKOVÁ ZPRÁVA
BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ K EVROPSKÉMU DNI OBĚTÍ – 22. 02. 2019
Jsou oběti, jejichž výjimečné a zvláště tragické případy razily cestu novým zákonům v ČR. Ty mají garantovat, že se podobné situace už opakovat nebudou. V roce 2001 to byl signální případ dlouhodobého domácího násilí v rodině Růžičkových z Přerova, který skončil dvojnásobnou vraždou.

více informací

20. únor 2019 / Oběti mají právo na důvěrníka

„Oběti kriminality o možnosti doprovodu důvěrníkem neví, nebo se o ní dozvídají pozdě, kdy už mají za sebou třeba i několikahodinové výslechy na policii. Také vůbec netuší, že by proti pachateli mohli využít práva na náhradu nemajetkové újmy,“ upozorňuje jednatel BKB v Jihlavě Antonín Křoustek.

více informací

18. únor 2019 / Beseda u příležitosti Evropského dne obětí

Přijďte si s námi v předvečer Evropského dne obětí dne 21. února 2019 popovídat do Literární kavárny na rohu budovy ZČU v Plzni.

více informací

08. únor 2019 / Přijďte na dechovku v Jihlavě!

Jihlavská pobočka BKB bude prezentovat svoji činnost v předsálí Domu kultury ve středu 13.2. na akci "Radovánky s dechovkou".

více informací

10. leden 2019 / Přehled o vykázání v ČR za rok 2018

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za celý rok 2018.

více informací

03. leden 2019 / Zahřejte se v zimě dobrým skutkem

Za okny je chladno, ale vy se můžete zahřát dobrým skutkem a nebude vás to stát ani korunu. Stačí, když při svých nákupech na internetu
použijete stránky www.givt.cz a část z utracených peněz tak pošlete nám, ale nezaplatíte nic navíc.

více informací

23. prosinec 2018 / PF 2019

Krásné vánoce
a hodně zdraví, lásky a radosti v roce 2019
vám přeje Bílý kruh bezpečí

více informací

22. prosinec 2018 / Provoz poraden během vánočních prázdnin

Poradny Bílého kruhu bezpečí mají zavřeno o státních svátcích.
Pražská poradna má otevřeno 27. 12. 2018 bez objednání.

V nepřetržitém provozu je vám k dispozici Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na telefonním čísle 116 006 včetně nocí, víkendů a svátků.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009