• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Aktuality

22. srpen 2007 / Výroční zpráva BKB 2006

Aktuální Výroční zprávu Bílého kruhu bezpečí za rok 2006 naleznete pod odkazem O nás - Výroční zprávy.

více informací

15. srpen 2007 / Zákon na ochranu před domácím násilím v ČR ochránil více než 1 000 přímo ohrožených osob

V České republice bylo v období od 1.1. – 30.6. 2007 prostřednictvím patnácti intervenčních center celkem evidováno 483 rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. V 21 případě (tj. v 4,3 %) došlo v prvním pololetí k vykázání/zákazu vstupu opakovaně (tj. ve stejných domácnostech).

více informací

23. červenec 2007 / Omezený provoz olomoucké pobočky BKB v srpnu

Od 1. do 31.8. 2007 bude mít olomoucká pobočka Bílého kruhu bezpečí otevřeno pouze v úterý od 16 do 18 hodin.

více informací

11. červenec 2007 / Nová adresa pobočky BKB v Plzni

Od 16. července 2007 sídlí plzeňská pobočka BKB na nové adrese: Husova 11, 301 35 Plzeň. Tel.č. 377 637 695 zůstává stejné.

Upozorňujeme na omezený letní provoz plzeňské pobočky do 31.8. 2007 každé úterý od 14:00 do 15:30 hodin.

více informací

29. červen 2007 / DONA linka: 20 000 volání

Akreditovaná linka důvěry specializovaná na nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí, kterou provozuje o.s. Bílý kruh bezpečí,  zaznamenala volání s pořadovým číslem 20 000!

více informací

30. květen 2007 / Online poradna k domácímu násilí

Server iDnes.cz zprovoznil dne 17. května 2007 online poradnu pro všechny, kterých se týká domácí násilí.

více informací

29. květen 2007 / Pomoc dětským obětem a svědkům kriminality

V letech 2006 - 2008 je Bílý kruh bezpečí partnerem při realizaci mezinárodního projektu MUSAS II, který rozšiřuje v Evropě model výcviků prohlubujících odbornost dobrovolníků, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi jako oběťmi a svědky trestných činů.

více informací

20. květen 2007 / U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti

20.5.2007, Praha - U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti, řekl na pražské konferenci o rodině Drahomír Ševčík z Bílého kruhu bezpečí.

více informací

04. květen 2007 / Nabídka zaměstnání v Bílém kruhu bezpečí v Ostravě

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Intervenčního centra v Ostravě.

více informací

02. duben 2007 / PR kampaň k zákonu č.135/2006 Sb.

2. dubna 2007 startuje v celé republice nová PR kampaň Bílého kruhu bezpečí k zákonu na ochranu před domácím násilím.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009