• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Kontakt s obětí násilí nelze podcenit, může ji odradit od pomoci

Kontakt s obětí násilí nelze podcenit, může ji odradit od pomoci

Praha 6. června (ČTK) - První kontakt s obětí domácího násilí by neměli policisté, sociální pracovníci, zdravotníci či pracovníci neziskových organizací zlehčovat a podceňovat. Jinak totiž hrozí to, že ohroženou osobu na dlouhou dobu zabrzdí v její snaze vymanit se z kolotoče útoků za dveřmi domova. ČTK to řekla zástupkyně Aliance proti domácímu násilí Markéta Hlavicová.Dvě desítky pražských úředníků, policistů a zástupců neziskových organizací se dnes učily řešit případy domácího násilí. Seminář uzavřel školení, které v hlavním městě aliance uspořádala. Absolvovala ho stovka lidí ze všech městských částí, kteří s oběťmi pracují.

"Pokud se zkazí první kontakt s obětí, tak se na dlouhou dobu stáhne," uvedla Hlavicová. Ohrožená osoba totiž ztratí důvěru a naději, že jí někdo může pomoci. Dál proto snáší útoky, které se postupně stupňují. Podle Hlavicové by například policisté neměli oběť odmítnout, i když se jim její případ zdá malicherný a nemohou zasahovat. Problém ohrožené osoby by neměli zlehčovat. Měli by jí naopak poradit, na koho se má o pomoc obrátit, dodala Hlavicová.

V ČR podle výzkumu z roku 2001 zažilo domácí násilí na vlastní kůži 13 procent lidí. K útokům na své blízké se přiznala tři procenta oslovených. Oběti vyhledají pomoc obvykle až po šesti letech strádání. Aktuální situaci by měl po pěti letech zjistit nový průzkum. Jeho výsledky by měly být zveřejněny v září.

Podle odborníků v rodinách či partnerských vztazích v Česku, kde se násilí objevuje, převládají fyzické útoky nad psychickými. Tělesné násilí navíc propukne už po velmi krátkém čase. Obětí se ve většině případů stávají ženy. Děti jsou svědky útoků v 85 procentech rodin, kde se násilí objevuje.

Experti připomínají, že oběti domácího násilí se chovají jinak než oběti jiných násilných činů. Musejí se totiž vyrovnat s tím, že jim ublížil blízký člověk. Navíc jsou nuceny s násilným člověkem dál zůstávat pod jednou střechou. Situaci má zlepšit nový zákon, který od ledna umožní vykázat násilné partnery či partnerky na deset dní z domova. Více tak ochrání oběť, která si v desetidenní lhůtě bude moci rozmyslet svůj další postup.

Na školení mohli účastníci získat i návod k vytvoření "záchranné sítě" pro oběti násilí. S jeho pomocí lze sladit činnost policie, azylových domů, zdravotnických zařízení, místní samosprávy a neziskových organizací. Tento model úspěšně funguje v Ostravě.

Aliance proti domácímu násilí vznikla v roce 2002. Jejími členy jsou ministr vnitra, poslanci a odborníci. Cílem uskupení je připravit a prosadit zákonné úpravy proti domácímu násilí a na pomoc obětem.

Kateřina Krausová
Zpravodajství ČTK

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009