• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Novinky z Evropského fóra pro služby obětem

Novinky z Evropského fóra pro služby obětem

Letošní konference Evropského fóra pro služby obětem (dále jen EFVS) se uskuteční ve dnech 24. – 26. května v Bratislavě. V sobotu 27. května bude zasedat výbor EFVS.

Organizátorem konference je slovenská organizace Pomoc obetiam násilia v čele s ředitelkou PhDr. Janou Šípošovou. Na programu konference se letos objevují témata: justice – pozice obětí a služeb pro oběti, implementace Rámcového rozhodnutí v zemích EU, spolupráce s médii a pět workshopů (od práce s dobrovolníky, přes projekty EU, zpětnou vazbu klientů až po budoucnost EFVS). Bílý kruh bezpečí bude na konferenci zastoupen dvěmi delegátkami.

V únoru zaskočila členské organizace EFVS zpráva, že předseda Jean Luc Domenech musel náhle opustit francouzskou organizaci INAVEM a tím pádem i předsednické křeslo EFVS, které převzal vloni po madam Helen Reeves. Do květnového zasedání výboru EFVS předsedu zastupuje ve funkci sekretář EFVS nizozemský ředitel organizace Slachtofferhulp Nederland pan Jaap Smith. Květnová konference v Bratislavě tak bude řešit klíčová rozhodnutí ohledně budoucnosti EFVS.

V únoru centrálu Bílého kruhu bezpečí oslovila bývalá ředitelka irské Victim Support Ann Meade s žádostí o pomoc pro pozůstalé po irském občanovi. Mladý turista byl koncem minulého roku v centru Prahy za nejasných okolností zbit a na následky zranění zemřel o několik dní později v jedné z pražských nemocnic. Pozůstalí se v březnu v centrále BKB sešli s perfektně anglicky mluvícím právníkem, který zodpověděl všechny aktuální otázky ohledně jejich práv a průběhu vyšetřování.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009