• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Brněnská pobočka BKB oslaví 10. výročí

Brněnská pobočka BKB oslaví 10. výročí

Brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí (po Praze a Olomouci třetí nejstarší v ČR) oslaví v neděli 2. dubna 2006 desáté výročí od svého založení. K této příležitosti bude ve čtvrtek 6. dubna 2006 uspořádána tisková konference.Tisková konference se uskuteční od 13 hodin na adrese poradny: Slovinská 41, Brno - Královo Pole. Více informací získáte na tel. č. 541 218 122.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009