• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Cena KŘESADLO JUDr. Martinu Kloubkovi

Cena KŘESADLO JUDr. Martinu Kloubkovi

V Praze dne 1. března převzalo z rukou primátora cenu pro nejlepšího dobrovolníka roku na návrh Nadace Hestia deset vyznamenaných, mezi nimi byl i člen pražské poradny Bílého kruhu bezpečí. Gratulujeme. Publikujeme v plném znění odůvodnění návrhu.

Pplk. JUDr. Martin Kloubek je policejní komisař s téměř třicetiletou odbornou praxí, specialista v oboru vyšetřování zvláště závažné trestné činnosti. Pracuje na správě Policie České republiky hlavního města Prahy. V roce 1992 se přihlásil jako dobrovolník do Bílého kruhu bezpečí. Řekl tehdy: „Z místa činu odcházím jako policista s velikým pocitem dluhu vůči obětem, pokud stojíte o moji dobrovolnou pomoc, chci tento dluh v Bílém kruhu bezpečí obětem splácet.“
Vedle své náročné profese a výchovy čtyř dětí, je Martin Kloubek již déle než 13 let dobrovolným poradcem Bílého kruhu bezpečí. V pražské poradně se setkal tváří v tvář s 310 oběťmi a svědky zejména násilných trestných činů. Nezištně jim poskytl právní informace, praktické rady a morální podporu. V poradně působí dodnes, každý měsíc zde má jako dobrovolník službu. Martin Kloubek je i dlouholetým členem představenstva sdružení, skvělým lektorem interních výcviků a externích školicích akcí, je také autorem mnoha odborných článků. Jeho specializací v Bílém kruhu bezpečí je problematika dětských obětí a prevence kriminality zaměřená na tuto věkovou a velmi ohroženou kategorii.
Ještě v jedné oblasti je Martin Kloubek v nestátní organizaci jako dobrovolník nenahraditelný: v oblasti legislativních návrhů. Je totiž autorem a spoluautorem řady podnětů k zákonodárným iniciativám, které nesou značku Bílý kruh bezpečí a byly v minulosti s úspěchem schváleny. Konkrétně můžeme uvést návrh na povinnost informovat poškozené o útěku či propuštění obviněného z vazby nebo odsouzeného z výkonu trestu nebo spolupráci na novele skutkové podstaty trestného činu znásilnění, nebo také přípravu zákona o peněžité pomoci obětem násilných trestných činů a také podnět k trestnosti tzv. pronásledování. V roce 2004 se stal členem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí, která na dobrovolné bázi vypracovala návrh nové právní úpravy „Zákon na ochranu před domácím násilím“. Tento návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 7.12. 2005 a nyní je v senátu.

Martin Kloubek je skvělým „parťákem“ v týmu dobrovolníků o.s. Bílý kruh bezpečí. Však také jeho budník v poradně je neustále plný vzkazů a sladkých pozorností z celého světa, protože všichni kolegové - dobrovolníci ví, že Martinovým koníčkem je mj. také veliká sbírka cukrů. A tak na něj pamatují při svých cestách.

Navrhli jsme udělit cenu Křesadlo Martinu Kloubkovi z mnoha důvodů, především je to člověk, který ve svém životě vždy pamatuje na pomoc bližnímu, ve své policejní profesi „neokoral“ a nepropadl profesní deformaci. Přestože denně vídá otřesné následky násilného jednání některých lidí, snaží se hledat cestu k nápravě a navrhovat řešení. Je nejen schopný pomoci, ale také ochotný věnovat svůj čas a erudici ve prospěch zlepšení lidských práv, konkrétně práv obětí trestných činů. A činí tak skvělým způsobem.

Cenu Křesadlo již v minulých letech na návrh Bílého kruhu bezpečí získaly JUDr. Eva Koubová a Mgr. Jana Knitlová.

- redakce Zpravodaje BKB -Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009