• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Tisková zpráva k Evropskému dni obětí

Tisková zpráva k Evropskému dni obětí

Ve středu 22. února si připomeneme Evropský den obětí.

Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR, vstoupil do patnáctého roku své existence. Od roku 1991 tuto organizaci kontaktovalo 22 183 osob. Jen v roce 2005 vyhledalo její pomoc 8 286 občanů,  z toho třetina osobně a dvě třetiny telefonicky. Nejvíce kontaktů je od občanů hlavního města Prahy.
Služby Bílého kruhu bezpečí jsou odborné a bezplatné. Pomáhají nejen obětem, ale také pozůstalým po obětech a svědkům trestných činů uplatnit především jejich práva včetně práva na náhradu škody a zvládnout  psychické trauma po trestném činu. Pomoc Bílého kruhu bezpečí je dostupná prostřednictvím jeho devíti pracovišť celkem 44 hodin v týdnu a prostřednictvím telefonní linky nepřetržitě. V současné době Bílý kruh bezpečí řeší projekty zaměřené na pomoc pozůstalým, dětským obětem a obětem sexuálního násilí.  V Parlamentu České republiky je projednáván zákon na ochranu před domácím násilím, který je vyústěním pětiletého projektu této nestátní neziskové organizace.

Ve středu 22. února si tato organizace připomene Evropský den obětí, stejně jako 21 celostátních partnerských organizací pro pomoc obětem, které působí v 19 evropských státech. Všichni spolupracují ve prospěch obětí i v tzv. přeshraničních případech, kdy se občan jedné země stane obětí zločinu v zahraničí. Rámec této spolupráce jim poskytuje nadnárodní organizace The European Forum for Victim Services se sídlem v Londýně. Českou republiku v tomto fóru od roku 1996 zastupuje právě Bílý kruh bezpečí.
Hlavní poselství u příležitosti Evropské dne obětí je stále aktuální: Tváří v tvář oběti kriminality si pamatujme, že oběť trestný čin nespáchala. Každá oběť potřebuje naši důvěru, porozumění, bezpečí, odškodnění a právní pomoc.


Za Bílý kruh bezpečí zpracovala dne 20. února 2006:
Mgr. Petra Vitoušová, statutární zástupkyně o.s.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009