• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Bílý kruh bezpečí zastoupen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Bílý kruh bezpečí zastoupen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Petra Vitoušová, byla letos již počtvrté pozvána Schwabovou nadací na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Petra Vitoušová byla jmenována nadací prof. Klause a Hildy Schwabových sociální inovátorkou roku 2002 a stala se tak jednou ze sta dosud vybraných sociálních inovátorů světa a  jednou z osmi inovátorů v Evropě.

Od roku 2002 jsou sociální inovátoři zváni do Davosu jako skupina, která rozšiřuje řady členů Fóra - byznysmenů, politiků, představitelů akademické obce, kultury a církví. Letos bylo možné v Davosu denně zaslechnout z úst významných mluvčích informace o konkrétních formách spolupráce mezi byznysmeny a politiky na jedné straně a sociálními inovátory a nevládními organizacemi na straně druhé. Pojmy sociální investor a korporátní sociální odpovědnost byly skloňovány při každé příležitosti. Mění se svět, mění se i Světové ekonomické fórum.
V lednu 2006 se Světového ekonomického fóra zúčastnilo rekordních 2 300 významných osobností z celého světa. Z těch proslule známých to byli například Bill Clinton, Bill Gates, Tomáš Baťa, ale také Michael Douglas, Pelé, Angelina Jolie, Brad Pitt, Peter Gabriel. Z České republiky přijeli letos do Davosu pouze Michaela Erbenová (Česká národní banka), Martin Roman (ČEZ), Philippe Riboton (The Prague Tribune) a Petra Vitoušová (Bílý kruh bezpečí).

foto: Peter Gabriel a Petra Vitoušová

Více informací o Schwabově nadaci naleznete na https://www.schwabfound.org/

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009