• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Bílý kruh bezpečí udělil cenu „Anděl“

Bílý kruh bezpečí udělil cenu „Anděl“

U příležitosti Evropského dne obětí předal Bílý kruh bezpečí již podeváté svou cenu „Anděl“ a několik čestných uznání za počiny, které pozitivně mění situací obětí kriminality v naší zemi.
Plastiku Michala Hejmovského „Anděl“ osobně převzal na Novoměstskéradnici ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil za dlouhodobé asystémové aktivity v oblasti zlepšení situace obětí kriminality v Českérepublice. Cena byla Pospíšilovi udělena za jeho úspěšné aktivity veprospěch poškozených a svědků v letech 2004 – 2011, které vyústily vpřípravu nového zákona o obětech trestných činů.
Čestným uznáním ocenil Bílý kruh bezpečí genmjr. Mgr. Oldřicha Martinů, který v roce 2010 zavedl do práce Policie ČR přelomovou novinku, a to systém vstřícné pomoci obětem zvlášť závažných násilných činů a pozůstalým po obětech. Tuto pomoc poskytují bezprostředně po činu policejní psychologové a proškolení krizoví interventi.

Čestná uznání převzali Petr Strnad, autor a režisér hry Jak uvařit žábu, herečka Vilma Cibulková za bravurně zprostředkovaný příběh oběti partnerského násilí ve stejnojmenné hře a herec Miroslav Etzler za strhující výkony v inscenaci Tatínkova holčička a ve hře Jak uvařit žábu, kterými přispěl k odhalení tabuizovaného násilí mezi blízkými lidmi v rodině.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí téměř 10 000 kontaktů, osobních, telefonických, písemných, jejichž prostřednictvím občané hledají pomoc, radu a informace v souvislosti s trestným činem. Stejně jako v Evropě, i v České republice mírně roste nechuť trestné činy oznamovat a zvyšuje se tak počet případů latentní kriminality. Tomuto problému se věnovala evropská konference ve Skotsku v roce 2010. Každý rok se 25 % občanů EU stane obětí trestného činu. Jejich situace po činu stále není uspokojivá. Viviane Reding, viceprezidentka Evropské komise k tomu říká: „Nad zločinem sice kontrolu nemáme, ale můžeme regulovat, jak se s obětí zachází v průběhu trestního řízení.“ Respektování lidské důstojnosti podle ní platí nejen pro pachatele, ale i pro oběti. Zásadní nedostatky dnes nejsou v legislativě, ale v praxi.

Z iniciativy ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila vznikla v minulém roce pracovní skupina, která připravuje zákon o obětech trestné činnosti, který v České republice nastaví základní práva obětí nad rámec trestního řádu a základní rámec pro poskytování pomoci obětem v ČR. Tato legislativní iniciativa znamená velký krok vpřed a je jasným signálem o tom, že osud obětí zločinu není státu lhostejný a že stát bude oběti podporovat při překonávání následků zločinu. Bílému kruhu bezpečí se ve spolupráci s Policií ČR podařilo v loňském roce nastartovat unikátní systém zprostředkování pomoci tzv. zlomeným obětem. K dnešnímu dni pomohl projekt vstřícné pomoci 36 obětem a pozůstalým po obětech závažných zločinů v celé ČR.
Bílý kruh bezpečí, který v tomto roce slaví 20 let své existence, zahajuje kampaň „Spravedlnost pro oběti kriminality“. Jedním z mediálních partnerů je vydavatelství Burda.Další informace: www.lidovky.czportal.justice.czwww.parlamentnilisty.cz

Zprávu zpracovala: 
Centrála Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 2, Praha 5

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009