• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Ostravská poradna BKB získala prestižní ocenění

Ostravská poradna BKB získala prestižní ocenění a patří tak mezi výjimečné…

Sedmnácté září roku 2011 věnovali policisté Městského ředitelství policie Ostrava boji s domácím násilím. Druhý ročník kampaně „Místo činu? Domov!!!“ dostal letošní podtitul „Ostrava vyhlásila boj domácímu násilí“ a záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátora Ing. Simona Piperková. Nicméně akci podpořilo množství dalších partnerů. Po celý den probíhaly v Sanatoriích Klimkovice semináře s tématem domácího násilí a to jak pro odborníky, tak pro veřejnost. Součástí všech seminářů byly krom dalších odborných příspěvků také přednášky Mgr. Lucie Paprsteinové, vedoucí Intervenčního centra Ostrava. Množství zájemců pak navštívilo přednášku MUDr. Radima Uzla CSc. na téma „partnerské násilí.“ Přímo v lázních jsme zřídili mobilní poradenské místo, v němž poskytovali poradenství ostravští specialisté, stejně jako pracovníci Intervenčního centra Ostrava. Nicméně odpoledne čekal policisty, specialisty unikátního týmu, a jejich rodiny přepestrý kulturní program. Skvělé taneční vystoupení Tanečního studia Vítkovice však shlédly také oběti domácího násilí, pro které jsme rovněž připravili bohatý program i drobné dárky, které osobám ohroženým věnovali partneři projektu. Slavnostní části programu obohatili i další hosté. Všechny zúčastněné pak dostal doslova „do varu“ Martin Chodúr s kapelou při vynikajícím koncertu.

V rámci letošní kampaně „Místo činu? Domov!!!“ jsme realizovali množství novinek, namátkou lze například zmínit novou edici pro děti „Místo bezpečí? Domov!!!“ Nová dětská edice zahrnuje celou řadu nových hraček pro děti v jednotném designu, který dala tiskovinám právě dětská stolní hra s názvem „Místo bezpečí? Domov!!!“

Poděkovat policistům týmu, řešícím domácí násilí, přišel i policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy.  Šest služebně nejstarších policistů týmu ocenil medailemi plk. Mgr. Tomáš Tuhý, ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Tito „nestoři“ ostravského týmu poskytují poradenství a realizují vykázání již pátým rokem.  

Policejní prezident však nepamatoval jenom na policisty, ale také na zástupce subjektu spolupracujícího s policisty Městského ředitelství policie Ostrava dlouhá léta. Policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy udělil Plaketu panu Mgr. Juliu Kopčanskému, vedoucímu ostravské poradny Bílého kruhu bezpečí, za dlouhodobou a aktivní spolupráci na úseku prevence kriminality, zajišťování komplexní pomoci obětem a svědkům trestné činnosti a propagaci Policie České republiky. Připomenout se sluší také totožné ocenění Mgr. Lucie Paprsteinové, vedoucí Intervenčního centra Ostrava. Lucie Paprsteinová získala toto prestižní a významné ocenění dne 21.6.2010 v průběhu Dne policie na Slezskoostravském hradě. Díky ocenění obou zmíněných osobností, Mgr. Lucie Paprsteinové i Mgr. Julia Kopčanského, je pravděpodobné, že ostravské poradny patří mezi výjimečné a jsme velmi rádi, že se naše spolupráce daří v nadstandardní úrovni. Jejím výsledkem je pak ona kýžená a cenná pomoc obětem.

Ale ocenění čekalo samozřejmě též na všechny specialisty týmu, kteří přijali pozvání do Klimkovic i se svými nejbližšími. Ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ocenil policisty týmu plaketami a kromě věcných dárků byl policistům věnován i odpolední slavnostní program, plný tance, hudby nebo unikátní vernisáže fotografií na téma domácího násilí.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně sil do další práce!

 

 

 

                                                                                          por. Bc. Gabriela Holčáková

                                                                                                         komisařka                                                                    

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009