• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Bílý kruh bezpečí zprovozní od roku 2015 bezplatnou linku pomoci obětem trestných činů

Bílý kruh bezpečí zprovozní od roku 2015 bezplatnou linku pomoci obětem trestných činů

Český telekomunikační úřad přidělil Bílému kruhu bezpečí oprávnění využívat evropské harmonizované číslo 116 006. Rozhodnutí je pravomocné od 29. července 2014 a právo užívání trvá do 31. prosince 2018. Telefonní číslo 116 006 je v zemích EU vyhrazeno pouze pro bezplatnou telefonickou pomoc obětem trestných čin. Řadí se do kategorie čísel s tzv. sociální hodnotou (např. jako linky bezpečí pro děti, pro případy pohřešovaných dětí apod.).


Evropská Komise zároveň stanovila základní zaměření harmonizované linky, která musí obětem trestných činů a násilí poskytovat emocionální podporu, informovat je o jejich právech a možnostech, jak se svých práv domoci. Také bude oběti informovat o tom, jaká stádia má trestní řízení, a jaké existují možnosti náhrady škody. Linka musí umět obětem zprostředkovat kontakt s příslušnými odpovědnými orgány a místem osobní pomoci. Současně musí poskytovatel služby na lince 116 006 napomáhat obětem trestných činů radou a informacemi při hledání jiných zdrojů pomoci.


Evropské harmonizované číslo 116 006 zatím funguje v SRN, Rakousku, Belgii, Francii, Dánsku, Chorvatsku a v Irsku. Od 1. 1. 2015 se k těmto zemím připojí Česká republika prostřednictvím provozovatele této linky, kterým se stal Bílý kruh bezpečí. Pokud hovoříme o bezplatnosti volání na linku, je přesnější informace o tom, že oběti budou volat na účet volaného. Znamená to, že provozovatel linky v každé zemi musí zajistit prostředky na úhradu telefonních poplatků. Tento projekt Bílého kruhu bezpečí může být realizován díky schválené finanční podpoře Norských fondů v rámci výzvy Dejme (že)nám šanci. Oceňujeme každého podporovatele a dárce, který se k projektu připojí. Prvním z nich se stala Nadace Jistota Komerční banky, a.s. Děkujeme.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009