• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Spanilé jízdy 2015

Spanilé jízdy 2015

Bílý kruh bezpečí v letošním roce uskuteční další sérii svých „spanilých jízd.“ U příležitosti spuštění bezplatné linky 116 006 navštívíme všechna krajská města s mezioborovým setkáním s odborníky. Jejich cílem je propagovat novou Linku pomoci jako vstupní bránu pro řešení situace obětí a ohrožených osob a otevřít diskusi o násilí, jeho signálech, včasném rozpoznání rizika a možnostech jeho regulace v raném stadiu.

Jako hlavní lektorka mezioborových setkání vystupuje psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., která je také členkou představenstva BKB a jeho dobrovolnou poradkyní. Motto jejího příspěvku je: Hledat pomoc je projevem silné oběti. Její prezentaci v každém kraji doplní vystoupení místních odborníků. Součástí programu jsou i video příspěvky předních odborníků z oblasti pomoci obětem (například soudního znalce v oboru psychiatrie MUDr. Jana Huberta, nebo psychiatra MUDr. Jana Cimického, CSc.). Poslání nové linky v kontextu služeb BKB a spolupracujících organizací představí v každém kraji Petra Vitoušová, prezidentka organizace.

Zatím jsme navštívili Karlovy Vary, kde spanilé jízdy začaly, a Plzeň. Další termíny jsou následující:

Brno 28.4.2015
Olomouc 29.4.2015       
Hradec Králové 6.5.2015
Pardubice 11.5.2015      
Zlín 22.6.2015    
Ostrava 23.6.2015   
České Budějovice 15.7.2015
Jihlava 16.7.2015      
Ústí nad Labem 10.8.2015,
Liberec 11.8.2015 
Praha září 2015 Magistrát Hl. města Prahy, Středočeský kraj    

 

P. H.
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009