• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Praha hostí setkání evropských linek 116 006

Praha, 5. května 2016 – V těchto dnech Praha a Bílý kruh bezpečí hostí zástupce evropských krizových linek pro oběti kriminality. Linky s jednotným číslem 116 006 fungují už v osmi evropských zemích. Další země její zprovoznění připravují. Třídenní pracovní setkání nabízí nejen sdílení zkušeností, ale také zajímavá srovnání využití linek v jednotlivých zemích.

Setkání evropských linek 116 006 se koná pod záštitou europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila a s podporou Open Society Fund a Norských fondů. „Mezinárodní seminář stejně jako Bílý kruh bezpečí jsem rád podpořil, neboť tato nestátní organizace má vysoký kredit. Dvacet pět let odborným způsobem a s lidským přístupem pomáhá obětem kriminality a také provozuje krizovou linku s evropským číslem 116 006,“ dodal europoslanec Pospíšil, který se jednání ve čtvrtek osobně zúčastnil. „Zprovoznit tuto linku se podařilo zatím jen v osmi zemích EU. Česká republika je mezi nimi, a to díky právě Bílému kruhu bezpečí.“

Nejčastěji volají oběti domácího či jiného fyzického násilí

Důvody, proč oběti trestných činů kontaktují evropské linky 116 006, jsou ve většině zemí podobné. Mezi nejčastější problémy volajících patří domácí násilí a násilná kriminalita, například nebezpečné pronásledování, vyhrožování a sexuálně motivované trestné činy. Výjimku tvoří volání v souvislosti s katastrofami, k jakým v roce 2015 patřil pád nizozemského letadla na Ukrajině, kdy Linka 116 006 poskytovala pomoc a podporu příbuzným obětí. V České republice přichází nejvíce volání od obětí domácího násilí a stalkingu. Ve všech státech jsou tyto linky bezplatné a jsou provozovány neziskovými organizacemi s finanční podporou státu.

Čeští muži se stydí hledat pomoc

Statistiky volání ukazují rozdíl v poměru mužů a žen hledajících pomoc na linkách 116 006. Čeští muži jsou v porovnání s ostatními zeměmi v žádosti o pomoc velmi zdrženliví. V počtu všech volajících tvoří pouhých 22 %. Menší počet volajících mužů zaznamenává pouze Portugalsko (18 %). Naopak v Rakousku a Nizozemí přichází od mužů 41 % hovorů.

 

Země provozující Linku 116 006

Počet provozních hodin v týdnu

Průměrný počet volání za měsíc

Poměr volajících mužů

Česká republika

168 (nonstop)

306

22 %

Chorvatsko

60

89

31 %

Irsko

111

275

36 %

Německo

105

1157

30 %

Portugalsko

50

294

18 %

Rakousko

168 (nonstop)

907

41 %

Dánsko

168 (nonstop)

367

32 %

Nizozemí

40

2800

41 %

 

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009