• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Rozšiřujeme tým konzultantů na tel. lince

POZVÁNKA NA KURZ Bílého kruhu bezpečí

Bílý kruh bezpečí vás zve na tři nově akreditované kurzy se zaměřením na pomoc obětem trestných činů a domácího násilí. Náplň kurzů čerpá ze zkušeností práce s klienty Bílého kruhu bezpečí a Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Kurzů se lze zúčastnit jednotlivě, jako rozšíření vaší odbornosti nebo je absolvovat jako celek. Po úspěšném absolvování všech 3 kurzů vás rádi uvítáme jako nového kolegu či kolegyni na Lince pomoci obětem 116 006.

Témata a termíny:

Zvlášť zranitelné oběti, pomoc linky 116 006 a fáze trestního řízení
TERMÍN: 14. – 15. ledna 2017 
(přihlášky do 19. 12. 2016) 

Pomoc obětem trestných činů a domácího násilí
TERMÍN: 11. – 12. března 2017 
(přihlášky do 20. 2. 2017)

Vymáhání náhrady škody, peněžitá pomoc od státu a občanskoprávní minimum
TERMÍN:   

Bližší informace o kurzu:

Pozvánka na kurz (ke stažení v pdf)

Přihláška na kurz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009