• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Kurz sebeobrany pro ženy

 

Kriminalitu zastavit nedokážeme, pomáhat jejím obětem umíme. Chceme pro Vás však víc! Proto Vás Bílý kruh bezpečí ve spolupráci s Českou Asociací  Krav Maga -  Kapap, z. s. zve na

Kurz sebeobrany pro ženy

Co:    Kurz sebeobrany pro ženy z široké veřejnosti bez rozdílu věku, váhy či fyzické zdatnosti. Ženy si pod odborným vedením osvojí základní prvky sebeobrany, které budou mít následně možnost vyzkoušet na vyškolených instruktorech – „agresorech“. Na místě budou účastnicím předány i materiály BKB - jak postupovat při případném napadení (právní a psychologická pomoc).

Kde: KAPAP centrum Jihlava, Strojírenská 4/7, Jihlava

Kdy: 11. 2. 2017 od 13:00 do 16:00

Cena: 200 Kč za celý kurz

Lektorka: Jitka Píbilová, Instruktor International Kapap  Association

Registrace: do 4. 2. 2017 na e-mailové adrese jitka.pibilova@seznam.cz

Důležité je nepodceňovat prevenci, být připravena se bránit.

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009