• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Bílý kruh bezpečí, z.s. nabízí pracovní místo sociální/ho pracovnice/níka v Českých Budějovicích

Bílý kruh bezpečí v Českých Budějovicích nabízí smysluplnou práci případové/ho manažerky/a v renomované organizaci.

Pracovní pozice: Odborný pracovník v oblasti sociální služeb
Rozšířený popis: Klíčový/á sociální pracovník/ice
Úvazek: 0,9 (případně lze i celý úvazek)
Hrubá mzda při úvazku 0,9: 20 000,- Kč

Nástup možný 15. 2. 2017

Hlavní pracovní náplní je přímá pomoc obětem trestné činnosti (případový management), koordinace týmové práce poradců v poradně a mezioborové spolupráce, organizace osvětových a edukačních aktivit.

Nabízíme:

  • pracovní smlouvu na dobu určitou (do konce roku 2018) s možností následného prodloužení,
  • smysluplnou práci v týmu motivovaných odborníků a příjemné pracovní prostředí v centru města
  • 5 týdnů dovolené
  • základní výcvik Bílého kruhu bezpečí
  • další soustavné odborné vzdělávání a supervizi.

Požadujeme:
- odbornou způsobilost dle zákona o sociálních službách (ukončené VŠ studium humanitního směru, min. úroveň Bc.)
- osobní zralost, komunikativnost, empatický přístup, flexibilitu
- praktické zkušenosti v oblasti poskytování psychosociálních služeb v rozsahu min. 3 let.

Motivační dopis a životopis prosím zasílejte jednatelce pobočky, Bc. Lence Sukové na emailovou adresu bkb.cbudejovice@bkb.cz do 31.1. 2017.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009