Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

07. březen 2018 / Video pro děti o souhlasu

Jen ty můžeš rozhodovat o tom, co budeš dělat se svým tělem. A nikdo jiný ti nemá právo říkat, co máš se svým tělem dělat. Někdo se rád objímá a jiný objímání nesnáší...
Naučte děti všech věkových kategorií, jak dávat souhlas v praxi.

06. březen 2018 / NÁROK POŠKOZENÉHO A MAJETKOVÉ TRESTNÍ SANKCE

Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o použití peněžních prostředků“), který nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2018, upravuje způsob nakládání s prostředky, které byly získány z majetkových trestní sankcí uložených v trestním řízení. Hlavním cílem tohoto zákona je zlepšení uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem

20. únor 2018 / DŮVĚRNÍK OBĚTI VSTUPUJE ZA DŘÍVE ZAVŘENÉ DVEŘE

„To, že mě k podání trestního oznámení může doprovázet důvěrník, jsem poprvé slyšela na Lince pomoci obětem. Moc to pro mě znamenalo. Kolegyně z práce, ke které mám skutečně velkou důvěru, byla na policejní stanici po celou dobu se mnou. Stačilo prohlásit, že je můj důvěrník a mohla být přitom, když jsem podávala trestní oznámení,“ svěřila dvaadvacetiletá oběť nebezpečného pronásledování.

05. únor 2018 / Šek pro Bílý kruh bezpečí

Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS předala v rámci vyhlašování soutěže Právník roku 2017 šek v hodnotě 100 000 korun neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí. Darované finanční prostředky spolek použije na přímou peněžitou pomoc obětem či jejich pozůstalým.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio