Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Veronika Onačilová, Dis. 

Paní Onačilová pracuje jako dobrovolnice na pozici psychosociální poradce v organizaci Bílý kruh bezpečí Plzeň od roku 2013. Poskytuje psychickou podporu a psychosociální poradenství obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech. Jedná se o osoby ve velmi náročné životní situaci, do které se dostaly zcela nečekaně a je pro ně obtížné se jednak bránit, jednak se s činem vyrovnat, pokud je to vůbec možné, a jednak vůbec „ustát“ trestní řízení. To v případě, že klient přichází po spáchání trestného činu. Psychosociální poradkyně také sestavuje krizový a bezpečnostní plán pro klienty, na kterých je trestný čin aktuálně páchán – například domácí násilí, nebezpečné vyhrožování a pronásledování, týrání a zneužívání. Tohle všechno je náplní práce naší poradkyně Veroniky Onačilové. Tato pomoc je vykonávána bez nároku na jakoukoliv odměnu, s velkou ochotou a nasazením. Obdivuhodné na oceněné je, že se věnuje dobrovolnictví i v jiných organizacích, dálkově studuje, věnuje se naplno svému zaměstnání v pomáhající profesi, stihla se vdát. Pomoci potřebným věnuje veškerý svůj čas.

K ocenění cenou Křesadlo 2017 paní Onačilové gratulujeme!

Monika Jelínková
jednatelka, vedoucí pobočky

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio