• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Pomáhej pohybem nejen v Liberci

 

Rádi se procházíte, běháte nebo se věnujete různým sportům či byste chtěli začít a hledáte motivaci? Možná bychom vás mohli trochu inspirovat. Prostřednictvím projektu „Sebeobrana pro osoby ohrožené (domácím) násilím“ liberecké pobočky BKB se snažíme nabídnout teoretickou i praktickou pomoc zranitelným skupinám, které se staly obětí násilí nebo jsou jím aktuálně ohroženy. Velmi uvítáme vaši pomoc a podporu. Ta může spočívat v tom, že si zdarma stáhnete aplikaci EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ v odkazu níže a poté pohybovou aktivitou sbíráte body, kterými můžete podpořit náš projekt.
Děkujeme! 
http://www.pomahejpohybem.cz/#projects

Za tým BKB Liberec,
Zuzana Fejksová

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009