• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Přehled o vykázání v ČR za rok 2017

Přehled o vykázání v ČR za rok 2017

V minulém roce bylo za domácí násilí vykázáno Policií ČR celkem 1348 násilných osob v celé republice. K nejvíce vykázání došlo v Ústeckém kraji (204 případů) a v Praze (200 případů). Naopak nejméně se vloni vykazovalo v Plzeňském kraji (pouze 31 případů) a na Vysočině (47 případů).

Více informací ke stažení:

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za celý rok 2017 (po kliknutí se vám otevře tabulka v pdf s přehledem vykázání v jednotlivých krajích za jednotlivé měsíce roku 2017).

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009