• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Souhlas k sexu jako k pozvání na čaj

Sexuální obtěžování či znásilnění. Jak moc je důležitý souhlas? Jestli pořád nechápete, jak je to se souhlasem k sexu, představte si místo sexu šálek čaje.

Vyvěsili jsme krátké animované video o souhlasu s pitím šálku čaje, které pro BKB skvěle nadaboval herec Martin Stránský: https://youtu.be/2Im5KQM_xLM

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009