• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Šek pro Bílý kruh bezpečí

Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS předala v rámci vyhlašování soutěže Právník roku 2017 šek v hodnotě 100 000 korun neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí. Darované finanční prostředky spolek použije na přímou peněžitou pomoc obětem či jejich pozůstalým.    

„Charitativní šek předáváme na Právníkovi roku již tradičně. Letos jsme se rozhodli finančně pomoci Bílému kruhu bezpečí, protože patří k velice respektovaným organizacím, jež se dlouhodobě věnují obětem trestné činnosti a pozůstalým po obětech, pomáhají také osobám, které se staly obětí domácího násilí a nemalou část svého úsilí věnují prevenci, jež má konfliktům s možnými trestněprávními důsledky předcházet,“ říká k podpoře Bílého kruhu bezpečí řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. „V rámci naší praxe často zastupujeme oběti trestných činů, které má v péči Bílý kruh bezpečí a vidíme, jak důležitá je jeho pomoc v těchto mimořádně těžkých okamžicích,“ dodává Filip Seifert z advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI, která exkluzivně pro HAVEL & PARTNERS zajišťuje poradenství v oblasti trestního práva.

Této podpory si velice vážíme a využijeme ji především jako přímou finanční pomoc potřebným obětem či jejich pozůstalým,“ říká zakladatelka a ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. „Ráda bych také připomněla, že partner této kanceláře František Korbel, který v minulosti působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti, získal v roce 2013 čestné uznání Bílého kruhu bezpečí za osobní nasazení při prosazování zákona o obětech trestných činů, který zlepšil postavení obětí nejenom v trestním řízení,“ uvádí Vitoušová.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009