• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Video pro děti o souhlasu

Video pro děti o souhlasu

Jen ty můžeš rozhodovat o tom, co budeš dělat se svým tělem. A nikdo jiný ti nemá právo říkat, co máš se svým tělem dělat. Někdo se rád objímá a jiný objímání nesnáší...
Naučte děti všech věkových kategorií, jak dávat souhlas v praxi.

Přinášíme vám nadabované animované video pro děti z dílny Blue Seat Studio, které vytváří vzdělávací videa s humorem: https://youtu.be/T_s6zjjwoGw

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009