• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM BKB v Olomouci

Regionální poradna Bílého kruhu bezpečí v Olomouci přijímá:

nové dobrovolníky na pozice psychosociálních a právních poradců. Podmínkou je věk min. 21 let a ukončené vysokoškolské vzdělání v oborech právo, psychologie, sociální práce, pedagogika apod. Jiný VŠ směr (mimo obor) vyžaduje doloženou praxi nebo absolvované specializační výcviky. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích a v oblasti trestního práva.

Hledáme také nové kolegy starší 18 let a s ukončeným středoškolským vzděláním na pozici asistent na příjmu klientů.

Profesní životopisy s uvedením telefonního kontaktu prosíme zasílat na e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz do 30. 9. 2018. Případné dotazy zodpovíme na tel. 732 700 533.

Nabízíme specializační výcvik a další vzdělávání, práci v odborném týmu a zkušenosti získané v přímé práci s obětmi trestných činů.

Těšíme se na nové kolegy.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009