• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Přijďte šlápnout do pedálů ve prospěch Bílého kruhu bezpečí

 

V rámci Vysočina fest v Jihlavě máte možnost dne 7. 7. 2018 v době od 14.30 do 21:00 vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upravených kolech – přispět na dobrou věc. Oranžové šlapání na kolech EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ si totiž k podpoře vybralo právě jihlavskou pobočku BKB! Získané prostředky z této akce budou použity pro organizaci dětské soutěže "S Bílým kruhem do bezpečí".
Těšíme se na vás!

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009