• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Plzeňská pobočka ​BKB​ přijímá nové dobrovolníky

na pozice právních ​a psychosociálních poradců.

Podmínkou je ukončené vzdělání v oborech právo, psychologie, sociální práce, pedagogika apod. Jiný VŠ směr (mimo obor) vyžaduje doloženou praxi nebo absolvované specializační výcviky. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích a v oblasti trestního práva.

​Zajímá vás práce s obětmi kriminality? Rádi byste se věnovali smysluplné práci a získali nové zkušenosti? ​​Nábor nových ​členů týmu je do 30. září 2018.

​Nabízíme odborný výcvik BKB pro dobrovolníky, individuální podporu a supervizi, práci v týmu odborníků, možnost dalšího vzdělávání. ​Případné dotazy zodpovíme na tel. 773 551 311. Přihlásit se můžete na bkb.plzen@bkb.cz

​Těšíme se na vás!

M. Jelínková
jednatelka pobočky BKB Plzeň

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009