• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

11.000 konzultací v Praze

Poradna Bílého kruhu bezpečí v Praze poskytla tento týden konzultaci s pořadovým číslem 11.000 za více než 26 let své existence. Konzultace se týkala trestného činu znásilnění, kdy psycholog s právníkem poskytovali podporu, informace a rady mladé ženě - oběti. Jedná se o trestný čin, se kterým se nyní v období prázdnin setkáváme v poradnách častěji než v jiných měsících roku. Jen v Praze jsme za 1,5 měsíce prázdnin poskytovali pomoc obětem znásilnění již v 11 případech.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009