• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

První Mezinárodní den památky obětem terorismu

21. srpna byl v OSN vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětem terorismu. Podívejte se na video-báseň, kterou na počest obětí terorismu vytvořili pracovníci pomáhajících organizací z celé Evropy ve spolupráci s Victim Support Europe.

Báseň "Ve světle a v temnotě" napsala pracovnice záchranné služby zasahující po útoku na letišti v Bruselu v roce 2016. Je věnována těm, kteří útokem utrpěli a ztratili své blízké, rodině, přátelům a všem dalším, kteří na místě poskytovali pomoc.

Video-báseň: In the Light and the Dark  https://youtu.be/tb4sC4PBD8A

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009