• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

S Bílým kruhem do bezpečí

Regionální pobočka BKB v Jihlavě pořádá společně se spolkem Nebojte se policie již třetí ročník dovednostní soutěže pro děti pod názvem S Bílým kruhem do bezpečí. Soutěžit se bude 18.9.2018 od 15 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Soutěž je pro děti od tří let a soutěžící se mohou těšit na plnění zajímavých úkolů (loupání perníčků z perníkové chaloupky, střelba z luku aj.). Každý soutěžící obdrží speciální medaili BKB a balíček praktických dárků.

Těšíme se na vás.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009