• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Den otevřených dveří v Plzni

Zveme vás na Den otevřených dveří v plzeňské poradně Bílého kruhu bezpečí.

KDY: 12.10.2018 v čase 10 - 16 hodin
KDE: Bílý kruh bezpečí, Jungmannova 1, Plzeň

KONTAKT: Petra Bednářová / Monika Jelínková
ksp.plzen@bkb.cz / bkb.plzen@bkb.cz
773 551 311
www.bkb.cz

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009