• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Znásilnění je zločin, zanechává oběti a pachatele

To byl název včerejší konference, kterou jsme pro odbornou veřejnost připravili na půdě Ministerstva vnitra. Děkujeme za hojnou účast všem 130 odborníkům, kteří na konferenci přijeli z celé republiky.

Výstupy z konference budou otištěny ve Zpravodaji BKB (č. 4/2018).

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009