• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Hlasujte pro dobrovolnice BKB Brno!

Druhým rokem má veřejnost možnost hlasovat pro dobrovolníky nominované v Jihomoravském kraji na ocenění „Křesadlo“.

Naše brněnská pobočka nominovala ze svého středu hned dvě dobrovolnice – Marii Štorkovou a Pavlu Apeltauerovou. Pokud chcete, můžete je spolu s námi podpořit.  Hlasovat můžete do 22. listopadu 2018 zde: http://www.kresadlo-jmk.cz/

Děkujeme!

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009