• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Nedělní běh s Bílým kruhem bezpečí

Srdečně vás zveme na Nedělní běh s Bílým kruhem bezpečí pobočkou Plzeň při příležitosti jejího výročí, 20 let pomoci obětem kriminality. 
Připraveny máme dvě trasy – 2 a 5 km (jsou povrchově zpevněné, lze využít i jako pěší trasu pro pejskaře a rodiny s dětmi). Cílem není měřit rychlost, ale ocenit každého účastníka. Vítáni jsou tedy i ploskochodci :)

Vezměte s sebou děti, pejsky, kamarády a pojďte si s námi užít nedělní odpoledne, přispět na dobrou věc a udělat kousek pro své zdraví.Teplý čaj, dobrou náladu a diplom pro účastníky máme v zásobě dostatečně.

Místo: Borský park - Plzeň, za konečnou zastávkou tramvaje č. 4, modrý stan Bílého kruhu bezpečí
Den: 25. 11. 2018

Čas: 13 - 16 hodina
Registrace: na místě
Mapa: trasa není v parku značena, každý účastník obdrží tištěnou mapu, podle které se může parkem pohybovat
Start a cíl: u modrého stanu Bílého kruhu bezpečí

* Běh probíhá na vlastní zodpovědnost účastníka.
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009