• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Dnes je Mezinárodní den dobrovolníků

Dnes chodí Mikuláš, mají svátek Jitky a je i Mezinárodní den dobrovolníků! Děkujeme všem 441 dobrovolníkům, kteří bezplatně věnují svůj volný čas, znalosti a energii ve prospěch obětí kriminality.
Moc si vaší práce vážíme. Vy tvoříte Bílý kruh bezpečí 
❤️

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009