• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Provoz poraden během vánočních prázdnin

Poradny Bílého kruhu bezpečí mají zavřeno o státních svátcích. 
Pražská poradna má otevřeno 27. 12. 2018 bez objednání a pak až od 2. ledna 2019. 

V nepřetržitém provozu je vám k dispozici Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na telefonním čísle 116 006 včetně nocí, víkendů a svátků. Volání je bezplatné a diskrétní. 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009