• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Přijďte na dechovku v Jihlavě!

Vedení Domu kultury a oddechu v Jihlavě připravilo zejména pro jihlavské seniory nový kulturní zážitek „Radovánky s dechovkou – Jásalka Band“. Současně nám nabídlo, aby regionální pobočka BKB v Jihlavě v rámci této akce prezentovala v předsálí kulturního domu nabízenou pomoc Bílého kruhu bezpečí obětem kriminality, zejména z řad seniorů. Tuto nabídku jsme s radostí přijali a všem zájemců poskytneme podrobné informace o naší pomoci. Naše kampaň proběhne  ve spojitosti s nadcházejícím Evropským dnem obětí kriminality.

Koncert a naše prezentace se uskuteční 13.2. od 15 hodin v Domě kultury v Jihlavě. Zveme všechny zájemce k poslechu pěkné dechovky a i k poskytnutí našich informací.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009