• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Beseda u příležitosti Evropského dne obětí

Přijďte si s námi v předvečer Evropského dne obětí dne 21. února 2019 popovídat do Literární kavárny na rohu budovy ZČU v Plzni.

Poradci Bílého kruhu bezpečí s vámi společně prodiskutují témata, jak pomoci obětem kriminality.

Akce se koná od 10 - 15 hodin. K dispozici budou edukační materiály a káva zdarma.

Těšíme se na vás.
Tým pobočky Bílého kruhu bezpečí Plzeň

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009