• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Dnes si připomínáme EVROPSKÝ DEN OBĚTÍ

Dne 22. února 1990 přijalo ministerstvo vnitra Velké Británie dokument nazvaný Charta obětí kriminality. V něm dala britská vláda jako první v Evropě najevo maximální respekt k obětem trestných činů a poprvé formulovala práva obětí a povinnosti státních orgánů vůči nim. Informovala také o všech dostupných formách pomoci, které obětem poskytují nestátní organizace. Počin tehdejší britské vlády byl uznán za tak významný, že 22. únor je uznáván jako Evropský den obětí.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009