• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Pardubická pobočka oslavila 20 let

Znásilnění z mého pohledu - to byl název včerejší konference v Pardubicích, kterou uspořádala naše pobočka u příležitosti 20. výročí svého vzniku. Děkujeme všem vystupujícím a odborné veřejnosti za účast.
Konferenci jsme včera zakončili "šálkem čaje", protože souhlas je to, o co tu jde.

Podívejte se zde: https://www.youtube.com/watch?v=2Im5KQM_xLM

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009