• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Den otevřených dveří v Liberci

Zveme Vás do pobočky Bílého kruhu bezpečí v Liberci na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve středu 19. 6. 2019 od 13 do 17 hodin.
Na Dni otevřených dveří si můžete prohlédnout prostory naší pobočky, získat informace o tom kdo jsme, komu pomáháme a jaké služby poskytujeme obětem kriminality, odnést si můžete různé informační materiály.

Najdete nás na adrese Palachova 504/7, 460 01 Liberec, ve 4. patře bývalého domu Lidušky.

Těšíme se na vás,
tým Bílého kruhu bezpečí - Liberec

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009