• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Už se nebojím - Příběhy žen

V týdnu od 10. - 16. 6. 2019 vás zve jihlavská pobočka BKB do prostor nákupního centra Citypark v Jihlavě na prezentaci publikace „Už se nebojím“. Veřejnost zde bude seznámena s příběhy tří žen, které se staly obětí velmi závažné kriminality, zejména pak domácího násilí. Jejich příběhy jsou navíc doplněny informačním panelem BKB a zájemci se tak dozví kontakty na odbornou pomoc k řešení tíživých životních situací. Prezentace se snaží ukázat všem obětem obdobné kriminality (a nejenom ženám), že jejich situace nemusí být až tak beznadějná, jak se jim nyní jeví, a že za pomoci BKB lze najít východisko, jak lze situaci úspěšně vyřešit.

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 10.6. od 15 hodin.
Přijďte se podívat.

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009