• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Letní provoz poraden

Během letních prázdnin nijak NEomezujeme provoz našich poraden a Intervenčního centra v Ostravě. 
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006 je vám celé léto k dispozici 24 hodin denně. Volání je diskrétní a zdarma.

Přejeme vám klidné letní prázdniny.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009