• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

BKB OSTRAVA rozšiřuje tým a přijímá nové dobrovolníky

Zajímá vás práce s obětmi kriminality? Rádi byste věnovali svůj volný čas smysluplné práci a získali nové zkušenosti? Baví vás další sebevzdělávání? Chcete se stát spolupracovníkem významné organizace? Pokud ano, kontaktujte nás. 

BKB OSTRAVA  rozšiřuje týmpřijímá nové dobrovolníky na tyto pozice:

Asistent na příjmu klientů
Na pozici asistenta na příjmu požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, čistý trestní rejstřík. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích a zájem o obor.

Právní poradce
Na pozici právního poradce požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru právo a čistý trestní rejstřík. Praxe v oblasti trestního práva vítána.

Psychosociální poradce
Na pozici psychosociálního poradce požadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání v oborech  psychologie, sociální práce, pedagogika apod. Jiný VŠ směr (mimo obor) vyžaduje doloženou praxi nebo absolvované specializační výcviky. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích.

Nabízíme odborný výcvik BKB pro dobrovolníky, individuální podporu a supervizi, práci v týmu odborníků, možnost dalšího vzdělávání.
Těšíme se na nové kolegy.

Pro bližší informace kontaktujte jednatelku pobočky Mgr. Markétu Koželuhovou. Telefonicky na čísle 596 489 204,  731 306 411, nebo emailem na bkb.ostrava@bkb.cz

Bílý kruh bezpečí – poradna Ostrava
28. října 124, Ostrava

Tel.: 731 306 411
Email: bkb.ostrava @bkb.cz
www.bkb.cz

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009