• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Oranžová kola pomohla v Jihlavě

Jedenáctého července uplynul rok, co regionální pobočka BKB v Jihlavě obdržela od Nadace ČEZ částku padesáti tisíc korun, kterou „vyšlapali“ účastníci Vysočina Festu 2018 v Jihlavě na Oranžových kolech.

Při práci v BKB se nevěnujeme jenom pomoci obětem kriminality, ale snažíme se působit i v oblasti prevence kriminality. Proto v  Jihlavě letos pořádáme již čtvrtý ročník dovednostní soutěže pro děti: S Bílým kruhem do bezpečí. Děti zde plní dovednostní úkoly (střelba z luku, loupání perníku z perníkové chaloupky apod.) a mezitím doprovázejícím rodičům předáváme informace o případné pomoci ze strany BKB. Díky Nadaci ČEZ jsme mohli zakoupit ceny pro děti závodící v  dovednostní soutěži „S Bílým kruhem do bezpečí“ a jednak přiblížit pomoc BKB potřebným lidem formou informačních letáčků.

  

„Zejména si však ceníme toho, že z příspěvku Nadace ČEZ mohla vzniknout publikace Už se nebojím, která přibližuje obětem kriminality, že existují možnosti, jak zmírnit dopad tohoto jednání,“ říká případový manažer Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě, Antonín Křoustek. V publikaci jsou uvedeny příběhy pěti žen, které se staly v minulosti obětí nejrůznější závažné trestné činnosti, zejména domácího násilí. „Ty ženy v sobě našly sílu, jak se vzepřít násilné osobě a za pomoci BKB se dokázaly z vlivu násilníka vyprostit,“ dodává Antonín Křoustek. Příběhy těchto pěti žen a názorně přiblížená poskytnutá pomoc BKB obrovským způsobem motivuje obdobně strádající ženy. V příbězích vidí naději, že i jejich tížívá situace má řešení. I za tyto ženy děkujeme Nadaci ČEZ, že za jejich podpory mohla publikace vzniknout.

Mgr. Antonín Křoustek
jednatel pobočky BKB Jihlava

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009