• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

BKB PLZEŇ přijímá nové dobrovolníky

Zajímá váš práce s obětmi kriminality? Rádi byste se věnovali smysluplné práci a získali nové zkušenosti?  Plzeňská pobočka BKB přijímá nové DOBROVOLNÍKY na pozice:

Právní poradce
Na pozici právního poradce požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru právo a čistý trestní rejstřík. Praxe v oblasti trestního práva vítána.  

Asistent na příjmu klientů
Na pozici asistenta na příjmu požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, čistý trestní rejstřík. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích a zájem o obor.

Psychosociální poradce
Na pozici psychosociálního poradce požadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání v oborech  psychologie, sociální práce, pedagogiky apod. Jiný VŠ směr (mimo obor) vyžaduje doloženou praxi nebo absolvované specializační výcviky. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích.

Nabízíme odborný výcvik BKB pro dobrovolníky, individuální podporu a supervizi, práci v týmu odborníků, možnost dalšího vzdělávání. Případné dotazy zodpovíme na tel. 773 551 311. Přihlásit se můžete na bkb.plzen.bkb.cz  
Nábor nových členů je do 30. 9. 2019

Těšíme se na vás!

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009