• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Ministerstvo financí v Bílém kruhu bezpečí

Koncem září Bílý kruh bezpečí navštívili pracovníci z odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí. Poté o naší službě napsali na stránkách ministerstva: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, aneb navštívili jsme další z úspěšných projektů.

Informace o společném rozhovoru byla také uveřejněna na Facebooku Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a zaslána kolegům z Kanceláře finančních mechanismů do Bruselu.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009