• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Jak tráví čas dobrovolníci BKB?

Jak tráví čas dobrovolníci BKB v Brně?
Čtyři dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí v Brně se počátkem nouzového stavu rozhodly přispět svými schopnostmi a materiálem k zastavení virové pandemie. V době největšího nedostatku zdravotnického materiálu ušily 950 kusů roušek. Ty darovaly jménem Bílého kruhu bezpečí na nejpotřebnější místa včetně Vojenské a Dětské nemocnice v Brně, hospice sv. Alžběty a zbytek odevzdaly koordinačnímu místu na Odboru zdraví Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Samotný vzor látky se záchrannými kruhy dával tušit vazbu na naši organizaci. Aktuálně naši dobrovolníci spolu s rodinnými příslušníky na 3D tiskárnách tisknou 3D štíty. Naši dobrovolníci mají zkrátka srdce na správném místě. 

Jak tráví čas dobrovolníci BKB v Jihlavě?
Na samém začátku preventivních opatřeních ke koronaviru jihlavská pobočka BKB obdržela darem 130 roušek od rodiny klientky. Dar byl určen poradcům i klientům BKB. Protože roušek bylo více, rozhodli jsme se o ně podělit formou „rouškovníku“ v podobě stolku před vstupem do poradny s případnými zájemci. O tuto jednoduchou „distribuci“ roušek byl velký zájem a roušky jsme již několikrát doplnili o další, které ušily naše dobrovolnice. Aktuálně „švadlenky BKB“ ušily pro ostatní kolegy z jihlavské pobočky roušky s logem BKB. Jakmile otevřeme znovu poradnu, přivítáme klienty „stylově sladění“.

Jak tráví čas dobrovolníci BKB v Liberci?
Přestože, poradna v současné době nefunguje standardním způsobem, dobrovolníci liberecké pobočky nezahálí. Řada našich dobrovolníků se zapojila do nových aktivit, například doučování dětí, zajištění nákupů pro seniory nebo šití roušek. Spojili jsme se s Komunitním střediskem Kontakt, které mezi seniory zdarma distribuuje šité roušky. Dobrovolníkům BKB poskytl Kontakt materiál pro výrobu a dobrovolníci obratem ušili prvních 250 roušek. Dobrovolníci pokračují v šití. Roušky nebudou určeny pouze seniorům v Liberci, ale i např. lidem bez domova.

    

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009