• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Nonstop Linka pomoci Bílého kruhu bezpečí slaví 19 let!

Dnes před 19 lety zahájila nonstop provoz DONA linka, předchůdkyně dnešní Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006.  To máme 19 let x 365 dní x 24 hodin = neuvěřitelných 166 440 hodin nonstop provozu, kdy je linka provozovaná Bílým kruhem bezpečí bez přerušení k dispozici (a to nepočítáme přestupné roky!).
Děkujeme týmu konzultantů za jejich práci a všem volajícím za jejich důvěru.
https://www.116006.cz/

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009